Kerhot

JYVÄSKYLÄN NOUSUN LIIKUNTAKERHOT

Yhteydenotot
Jarmo Hyvärinen
044-277 8332
jarmojuhanihyvarinen@gmail.com

Viestintä/tiedottaminen
Kari Toiviainen
050-496 1225


TEMPPUKERHOT
Temppukerhot ovat tarkoitettu 3-6 vuoden iässä oleville lapsille. Kevät- ja syyskaudella harjoit- telun pääpaino on perusliikkeiden hallinnassa sekä koordinaation ja motoriikan kehittämisessä. Talvikaudella tutustutaan eri palloilulajeihin mm. futsal, käsipallo, koripallo, salibandy.

 TEMPPUKOULUT
Temppukoulut  ovat tarkoitettu  7-12 vuoden iässä oleville lapsille.  Kevät- ja syyskaudella harjoittelun pääpaino  on perusliikkeiden hallinnassa sekä koordinaation ja motoriikan kehittäminen herkkyyskaudet  huomioiden mm. Perusliikkeiden hallinta: juokseminen, suunnanmuutos, kääntyminen,   pysähtyminen,  harhautus.   Taitavuustekijät:  tasapaino,  ketteryys, rytmikyky, koordinaatio. Reaktionopeus:reaktionopeus, liike-/askeltiheys. Talvikaudella tutustutaan myös eri palloilulajeihin mm. futsal, kä-sipallo, koripallo, salibandy, sulkapallo, lentopallo.