Kerhot

JYVÄSKYLÄN NOUSUN LIIKUNTAKERHOT


LIIKUNTAKERHOJEN KOKOAMINEN
Pyritään kokoamaan vuoden 2022 aikana.


Yhteydenotot
Jarmo Hyvärinen
044-277 8332
jarmojuhanihyvarinen@gmail.com

Viestintä/tiedottaminen
Kari Toiviainen
050-496 1225
karijutoiviainen@gmail.com


LIIKUNTAKERHOT
Harjoittelujen pääpaino on perusliikkeiden hallinnassa, sekä koordinaation ja motoriikan kehittämisessä. Myös eri telineisiin tutustuminen on tärkeä osa harjoittelua.
Talvikaudella tutustutaan myös eri palloilulajeihin.