Toiminta-ajatus

SEURAN TOIMINTA-AJATUS 

Jyväskylän Nousun toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen liikunnallista harrastustoimintaa, jossa pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa sekä iloisessa ja reilussa ilmapiirissä.

Seuraan tulevat lapset saavat  hyvän ja turvallisen kasvualustan koulun  ja kodin lisäksi. Seuratoiminta  parantaa myös lapsen  sosiaalisia  valmiuksia:  mm. ryhmässä työskentely,  toisen huomioonottaminen, tasa-arvoisuus,  erilaisuuden huomioiminen jne.

Seuran tavoitteena on kyetä tarjoamaan myös pelaajien vanhemmille sekä aikuisharrastajille liikunnallista toimintaa.

SEURAN ARVOT

Avoimuus
Jokainen organisaatiotaso toimii avoimesti ja vaikeatkin asiat hoidetaan päätökseen

Vuorovaikutteisuus
Seurassa toimitaan vuorovaikutteisesti sekä hyödynnetään vanhempien osaamista ja ammattitaitoa

Oikeudenmukaisuus
Seurassa kohdellaan kaikkia oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesti

Ilo ja Hauskuus!
Seurassa toiminta on hauskaa ja iloisuus paistaa jokaisen toimijan kasvoilta